Programowanie C++ / Html & Css / Arduino - Interwizyt

Wyzwania

Wyzwania

1. Napisz program liczący największy wspólny dzielnik

2. Napisz program, który poda najczęściej występujący element w tablicy (int)

3. Napisz program, który sprawdzi czy podany przez użytkownika wyraz jest palindromem

Aktualności