Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Suma cyfr w liczbie

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program po podaniu liczby wyświetla sumę cyfr z których się składa.

#include "iostream"
using namespace std;

int main()
{
  int a, c=0;
  
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> a;

  for (;a!=0;)
  {
    c = c + a % 10;
    a = a / 10;
  }
  cout << "suma: " << c << endl;

  return 0;
}

Rozwiązanie rekurencyjne

#include "iostream"
using namespace std;
 
//suma cyfr w danej liczbie
int suma_cyfr(int liczba) {
  if (liczba <= 0) return 0;
  else return suma_cyfr(liczba / 10) + liczba % 10;
}
 
int main()
{
  int liczba;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;
 
  cout << "wynik: " << suma_cyfr(liczba) << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności