Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Ilość cyfr w liczbie

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program po podaniu liczby wyświetla z ilu cyfr ona się składa.

#include "iostream"
using namespace std;
 
int main()
{
  int a, i;
 
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> a;
 
  for (i = 0; a != 0; i++)
  {
    a = a / 10;
  }
  cout << i << endl;
 
  return 0;
}

Rozwiązanie rekurencyjne

#include "iostream"
using namespace std;
 
//ilość cyfr w danej liczbie
int ile_cyfr(int liczba) {
  if (liczba <= 0) return 0;
  else return ile_cyfr(liczba / 10) + 1;
}
 
int main()
{
  int liczba;
  cin >> liczba;
 
  cout << "wynik: " << ile_cyfr(liczba) << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności