Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Test na liczbę pierwszą

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program ma za zadanie sprawdzić czy podana przez użytkownika liczba jest pierwsza

#include "iostream"
using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;

  for (int i = 2; i < liczba; i++)
  {
    if (liczba%i == 0)
    {
      cout << "nie" << endl;
      break;
    }
    if (liczba == i + 1) cout << "tak" << endl;
  }
  return 0;
}

Aktualności