Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Silnia

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program po wpisaniu liczby ma za zadanie policzyć silnię

#include "iostream"
using namespace std;
 
int main()
{
  int liczba, wynik = 1;
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;
 
  for (int i = 2; i < liczba + 1; i++) wynik = i * wynik;
  cout << wynik << endl;
 
  return 0;
}

Rozwiązanie rekurencyjne

#include "iostream"
using namespace std;
 
//silnia
int silnia(int liczba) 
{
  if (liczba == 1) return 1;
  else return silnia(liczba - 1) * liczba;
}
 
int main()
{
  int liczba;
  
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;
 
  cout << "wynik: " << silnia(liczba) << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności