Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Potęgowanie

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program po wpisaniu liczby i wykladnika ma za zadanie podnieść liczbę do wskazanaj potęgi

Do obliczeń potrzebujemy trzech zmiennych typu int — na liczbę, wykładnik i wynik. Dodajemy pętlę for, która co obrót, będzie podnosić liczbę do kolejnej potęgi, aż nie osiągnie wartości wykładnika.

W pętli zmiennej wynik przypisujemy wartość iloczynu zmiennej wynik i zmiennej liczba, dzięki temu, co obrót wynik będzie przybierał nową wartość. Na koniec (poza pętlą) dodajemy linijkę odpowiedzialną za wyświetlenie wyniku na ekranie.


 
using namespace std;
 
int main()
{
  int liczba, wykladnik, wynik = 1;
 
  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> liczba;
  cout << "Podaj wykladnik: ";
  cin >> wykladnik;
 
  for (int i = 0; i < wykladnik; i++)
  {
    wynik = wynik * liczba;
  }
  cout << "Wynik: " << wynik << endl;
  return 0;
}

Rozwiązanie rekurencyjne

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
//potęgowanie
int kwadrat(int liczba, int wykladnik) {
 
  if (wykladnik == 0) return 1;
  else return kwadrat(liczba, wykladnik - 1) * liczba;
}
 
int main()
{
  int liczba, wykladnik;
  cin >> liczba >> wykladnik;
 
  cout << "wynik: " << kwadrat(liczba, wykladnik) << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności