Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Test na mediane i anagram

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program wypisuje mediane i sprawdza czy tablice są anagramami

#include "iostream"

using namespace std;

int main()
#include "stdafx.h"
#include "iostream"
 
using namespace std;
 
void sortowanie(int tab[])
{
  int flaga = 1;
  for (; flaga != 0;) {
    flaga = 0;
    for (int i = 0; i <5; i++) {
 
      if (tab[i + 1] < tab[i]) {
        swap(tab[i + 1], tab[i]);
        flaga = 1;
      }
    }
  }
}
void mediana(int rozm, int tab[]) {
  
  if (rozm % 2 == 0) 
    cout << (tab[rozm / 2 - 1] + tab[rozm / 2]) / 2;
  else
    cout << tab[rozm / 2];
}
void anagram(int tab[], int tab_2[]){
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    if (tab[i] != tab_2[i]) {
      cout << "NIE" << endl;
      return;
    }
  }
  cout << "TAK" << endl;
}
 
 
int main()
{
  int tab[6]{ 5,5,4,3,2,1 };
  int tab_2[6]{ 5,2,3,4,2,5 };
  
  // sprawdzenie rozmiaru tablicy
  int rozm = sizeof(tab) / sizeof(int);
 
  cout << "stan 1 tablicy przed sortowaniem" << endl;
  for (int i = 0; i < 6; i++)
    cout << tab[i] << " ";
  cout << endl;
 
  cout << "stan 2 tablicy przed sortowaniem" << endl;
  for (int i = 0; i < 6; i++)
    cout << tab_2[i] << " ";
  cout << endl << endl;
 
  // sortowanie tablic
  sortowanie(tab);
  sortowanie(tab_2);
 
  cout << "stan 1 tablicy po sortowaniu" << endl;
  for (int i = 0; i < 6; i++)
    cout << tab[i] << " ";
  cout << endl;
 
  cout << "stan 2 tablicy po sortowaniu" << endl;
  for (int i = 0; i < 6; i++)
    cout << tab_2[i] << " ";
  cout << endl << endl;
 
  cout << "Mediana: ";
  mediana(rozm, tab);
  cout << endl;
 
  cout <<"Czy anagram: ";
  anagram(tab, tab_2);
 
  cout << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności