Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Szukanie w tablicy

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program sprawdzający czy liczba wpisana przez użytkownika znajduje się w tablicy

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
int main()
{
  int tab[10]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, 9, 10}, szukana;
 
  cin >> szukana;
 
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    
    if (szukana == tab[i]) {
      cout << "liczba " << szukana << " znajduje sie w tablicy" << endl;
      break;
    }
    if (i == 9) cout << "liczba " << szukana << " nieznajduje sie w tablicy" << endl;
  }
  return 0;
}

Rozwiązanie rekurencyjne

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
bool suma_cyfr(int szukana, int tab[], int i, int rozm)
{
  if (i > rozm) {
    return false;
  }
  if (szukana == tab[i]) {
    return true;
  }
  else
  {
    return suma_cyfr(szukana, tab, i + 1, rozm);
  }
}
int main()
{
  int szukana, tab[9]{ 1,2,6,4,5,7,8,3,9 }, i = 0;
  int rozm = sizeof(tab) / sizeof(int);
  cin >> szukana;
 
  if (suma_cyfr(szukana, tab, i, rozm))
    cout << "szukana liczba jest w tablicy" << endl;
  else
    cout << "szukanej liczby nie ma w tablicy" << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności