Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Sortowanie

Program sortuje wartości w tablicy

Algorytm 1

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
void sortowanie(int tab[]) {
 
  int flaga = 1;
  for (; flaga != 0;) {
 
    flaga = 0;
 
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      //warunek zamieniający liczby
      if (tab[i] > tab[i + 1]) {
        int temp = tab[i];
        tab[i] = tab[i + 1];
        tab[i + 1] = temp;
 
        flaga = 1;
      }
    }
  }
}
int main()
{
  int tab[5]{5,4,3,2,1};
  
  //wyświetla aktualny stan
  cout << "aktualny stan tablicy" << endl;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << tab[i];
    cout << " ";
  }
  cout << endl << endl;
 
  //wywołanie funkcji sortowanie
  sortowanie(tab);
 
  //stan tblicy po sortowaniu
  cout << "stan tablicy po sortowaniu" << endl;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << tab[i];
    cout << " ";
  }
  cout << endl;
  return 0;
}

Algorytm 2

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
void sortowanie(int tab[5])
{
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
 
    int mini = tab[i];
    int pozycja = i;
 
    for (int j = i + 1; j < 5; j++) {
      if (mini > tab[j]) {
        mini = tab[j];
        pozycja = j;
      }
    }
    int temp = tab[i];
    tab[i] = tab[pozycja];
    tab[pozycja] = temp;
  }
}
int main()
{
  int tab[5]{6, 2, 7, 4, 5};
 
  cout << "Przed sortowaniem" << endl;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << tab[i] << " ";
  }
 
  sortowanie(tab);
 
  cout << endl << endl << "Po sortowaniu" << endl;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << tab[i] << " ";
  }
  cout << endl;
 
  return 0;
}

Algorytm 3

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
void sortowanie(int tab[]) {
  for (int i = 1, k; i < 10; i++) {
    int temp = tab[i];
 
    for (k = i - 1; k >= 0 && temp < tab[k]; k--) {
 
      tab[k + 1] = tab[k];
    }
    tab[k + 1] = temp;
  }
}
int main()
{
  int tab[10]{ 13,15,10,9,8,7,17,5,4,3 };
 
  cout << "Przed sortowaniem" << endl;
  for (int i = 0; i < 10; i++) cout << tab[i] << " ";
 
  sortowanie(tab);
 
  cout << endl << endl << "Po sortowaniu" << endl;
  for (int i = 0; i < 10; i++) cout << tab[i] << " ";
  cout << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności