Programowanie C++ / HTML & CSS / Arduino - ProximalBots

C++

Maksymalna wartość w tablicy

Rozwiązanie za pomocą pętli for

Program wyszukuje największą wartość w tablicy

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
int max(int liczba, int tab[], int pozycja, int rozm)
{
  if (pozycja >= rozm)
    return liczba;
 
  if (liczba < tab[pozycja]) {
    liczba = tab[pozycja];
    return max(liczba, tab, pozycja + 1, rozm);
  }
  else
    return max(liczba, tab, pozycja + 1, rozm);
}

int main()
{
  int tab[8]{ 3,2,6,9,5,1,9,4 }, pozycja = 1, liczba = tab[0];
  int rozm = sizeof(tab) / sizeof(int);
 
  cout << max(liczba, tab, pozycja, rozm) << endl << endl;
 
  return 0;
}

Rozwiązanie rekurencyjne

#include "iostream"
 
using namespace std;
 
int max(int liczba, int tab[], int pozycja, int rozm)
{
  if (pozycja >= rozm)
    return liczba;
 
  if (liczba < tab[pozycja]) {
    liczba = tab[pozycja];
    return max(liczba, tab, pozycja + 1, rozm);
  }
  else
    return max(liczba, tab, pozycja + 1, rozm);
}
int mini(int liczba, int tab[], int pozycja, int rozm)
{
  if (pozycja >= rozm) {
    return liczba;
  }
  if (liczba > tab[pozycja]) {
    liczba = tab[pozycja];
    return mini(liczba, tab, pozycja + 1, rozm);
  }
  else
    return mini(liczba, tab, pozycja + 1, rozm);
}
int main()
{
  int tab[8]{ 3,2,6,9,5,1,9,4 }, pozycja = 1, liczba = tab[0], liczba_mini = tab[0];
  int rozm = sizeof(tab) / sizeof(int);
 
 
  cout << max(liczba, tab, pozycja, rozm) << endl << endl;
  cout << mini(liczba_mini, tab, pozycja, rozm) << endl << endl;
 
  return 0;
}

Aktualności